نمای ورودی مجتمع

  نمایشگاه اندیشه نجات

  نمایشگاه دائمی اندیشه نجات، مجموعه ای نمایشگاهی است که با هدف ترویج معارف مهدوی در قالب هنرهای تجسمی، به مباحثی…

  سالن کنفرانس

  این مجموعه با ظرفیت ۵۰ نفر، مجهز به سیستم صوتی اتاق کنفرانس (تک میکروفون با مدیریت رئیس) و سیستم تصویری…

  سالن همایش غدیر

  سالن همایش غدیر با ظرفیت ۴۵۰ نفر بوده که مجهز به موارد زیر می باشد: سیستم صوتی با پشتیبانی ۱۶…

  کتب انتشارات بنیاد مهدویت